Kontrol Panoları

Elektrik kumanda panoları sistemin çalışmasını ve kumanda edilmesini sağlar. İçerisinde tamamen ithal malzemeler kullanılır. Sistem donanımlarını ve insan sağlığını korumak amacı ile aşağıdaki malzemeler kullanılır.

Kaçak Akım Rölesi: Havuz içinde kullanılan su altı projektörleri ve motorda meydana gelebilecek herhangi bir elektrik kaçağını algılar ve sistemdeki elektriği keser.

Motor Koruma Rölesi: Elektrik akımında meydana gelebilecek ani düşüş veya yükselmelerde gerilimi algılar ve motoru devre dışı bırakmak suretiyle  motorun yanması engeller.

Timer: Belirlenen süre aralıklarında  24  saat diliminde istenilen saatte çalışıp istenilen saatte motorları ve lambaları kapatarak dinlendiren ve saati geldiğinde tekrar  sistemi dönüşümlü çalıştıran zaman saatidir.

Faz  Koruma Rölesi: Faz sırası koruma amaçlı olarak sisteme dahil edilmelidir.Fazlardan herhangi birinin düşük veya yüksek gelmesi durumunda düzensiz elektrik akımlarında   sistemi motorları kapatarak  korumaya alır.

Aşırı Akım Rölesi: Teknik özellikleri ve hassasiyeti sayesinde motorları aşırı akıma karşı tam emniyetle korumalıdır. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu sayesinde -20 ile 55 derece  sıcaklığında aynı hassasiyetle çalışır olacaktır yukarıdaki adı geçen malzemeler CE,TSE,İSO belgelidir.

Yukarıdaki güvenlik malzemelerin haricinde “fıskiye sisteminin ve su altı aydınlatma lambalarının” istendiği zamanlarda çalıştırılması için Timer kullanılır. Bu sayede sistemin çalışma zamanları sizin isteğinize göre ayarlanmış olur. Pano içerisinde kullanılacak elektrik ekipmanları TSE ve ISO normlarına uygun CE sertifikasına haiz malzemelerdir. Topraklama levhasına bakır kablo pabucuyla irtibatlandırılarak Topraklama sağlanır. Ark yapabilecek gruplar (Sigorta, kontaktör, klemensler v.s.) kendi aralarında IP65’e göre izole edilirler.