Su Çanı Lava Nozulları

100 – 15 T SU ÇANI NOZULU

60 – 10 T SU ÇANI NOZULU

45-10 T SU ÇANI NOZULU